OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávku provedete vyplněním objednávkového formuláře a není nutné se registrovat. Z nabízeného menu vlevo vyberte Vámi požadované zboží a klikněte na ikonu „koupit“ - zobrazí se položka v nákupním koši. Pokud máte zájem dále nakupovat, přejděte volně kliknutím do menu vlevo a po vybrání další položky opět zvolte, kliknutím na „VLOŽIT DO KOŠÍKU“. Zde je možno obsah celého koše znovu zkontrolovat, (ubrat nebo po návratu do menu, přidat položky). Poté, co jste skončil/a s výběrem libovolného počtu položek, klikněte na položku „K POKLADNĚ“, kde se znovu zobrazí všechny Vámi vybrané položky. Zvolte nyní způsob platby a dopravy a stiskněte „POKRAČOVAT“. Nyní ještě jednou zkontrolujte všechny údaje, včetně celkové ceny a klikněte na "ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Nyní je objednávka zrealizována a stává se pro obě strany (kupující/prodávající) závaznou, na Váš e-mail zasíláme potvrzení objednávky s platebními pokyny. Kupní smlouva vzniká v okamžiku přijetí objednávky provozovatelem.

STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávka je považována za závaznou. Objednávku nebo její část je možné stornovat ze strany odběratele buď telefonicky nebo e-mailem ještě před tím, než je zásilka zaplacena/expedována. Storno objednávky musí být v takovém případě rovněž potvrzeno ze strany dodavatele. Rovněž tak dodavatel má právo provést storno objednávky a to v případě, kdy není možno autorizovat skutečnou identitu kupujícího, či v případě, že do 5ti pracovních dnů od potvrzení objednávky není připsána na účet dodavatele částka za zboží, což platí v případě platby převodem.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

kupující má právo podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku,ve znění pozdějších předpisů,odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží,za předpokladu že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a to bez udání důvodu.Kupujícímu bude vrácena celá částka za zboží včetně nákladů na dopravu od prodávajícího ke kupujícímu bez zbytečného odkladu tedy nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží.

přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy:

Jméno a příjmení odesílatele ......................

Adresa: ...................................

další kontaktní údaje: email, telefon ...................................

 

Jméno a příjmení podnikatele : Mimimax- Petra Klimčíková

IČ podnikatele 76553540

Adresa podnikatele: Těšetice 40, psč 783 46

V ...................,dne ............................

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet

 

Dne ................... jsem si na Vašich internetových stránkách www.mimimax.net objednala zboží v hodnotě ....... Kč, včetně DPH a poštovného ve výši ................, celkem tedy .................. Kč. Téhož dne mi od Vás přišel email potvrzující přijetí objednávky. Zboží jsem obdržela dne ........................

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem na Vámi uvedenou adresu Mimimax, Klimčíková Petra, Těšetice 40, psč 783 46 Kupní cenu představující hodnotu zboží .............. a poštovné ..............., tj. celkem ....................................... poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od obdržení tohoto odstoupení od smlouvy na můj bankovní účet číslo .............................. vedený u ................... banky ........................................

Za kladné vyřízení mojí žádosti děkuji

S pozdravem

vlastnoruční podpis

 

REKLAMACE ZBOŽÍ

Vůči kupujícímu je za vady odpovědný výlučně prodávající. Prodávající je povinen přijmout reklamaci. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Pokud tedy chcete reklamovatzašlete prosím reklamované zboží na adresu provozovatele spolu s písemným popisem reklamované vady a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.Použijte k tomu prosím přiložený formulář. /Prodávající je povinen spotřebiteli vydat potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned. Reklamace včetně odstranění vady je vždy vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace je spotřebitel vyrozuměn písemně/ Reklamace zboží se v tomto plném rozsahu týká i zboží zakoupeného před datem 1.1.2014 tedy i na zboží zakoupené v roce 2013 neboť z přechodných ustanovení nového občanského zákoníku (zákona č. 86/2012 Sb., dále též jen NOZ), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, vyplývá, že práva z vad zboží zakoupeného ještě před nabytím účinnosti NOZ se uplatňují ještě podle předchozího občanského zákoníku, tj. nyní již zrušeného zákona č. 40/1964 Sb. Vzhledem k pokračujícímu běhu dvouleté záruční doby podle tohoto zákona a jejímu stavení během záručních oprav, případně jejímu obnovení po výměně (§ 627 odst. 1 a 2) je možné oprávněně reklamovat vady zboží zakoupeného v roce 2013, a tedy stále podle starého občanského zákoníku. Za případné poškození při přepravě, nemůžeme nést žádnou zodpovědnost, pokud Vám dopravce dodá zboží jakkoli poškozené a máte tedy pochybnosti, že je něco v nepořádku, zboží prosím nepřebírejte a reklamace bude vyřizována přímo s přepravní společností. Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím ČOI, a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů (ADR).Pokud se nepodaří spor vyřešit tímto způsobem, nezbývá než se obrátit na soud, popřípadě na stranami zvoleného rozhodce. Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou uzavírány pouze v českém jazyce. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že obsahu smlouvy a těmto obchodním podmínkám rozumí,seznámil se s nimi a smlouvu uzavřel srozumitelně, určitě, dle pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícími se řídí výlučně právním řádem České republiky. K řešení sporů ze smluv, které doplňují tyto obchodní podmínky, jsou příslušné obecné soudy v České republice.

Reklamace zboží spotřebitelem

Jméno a příjmení kupujícího (odesílatele)........................

adresa ........................................................................

kontaktní údaje (e-mail, telefon) ....................................

 

Jméno a příjmení prodávajícího Mimimax-Petra Klimčíková

IČ prodávajícího76553540 DIČ CZ 7555235347

Adresa prodávajícího : Těšetice 40, psč 783 46

V ....................... dne .............................

Uplatnění reklamace Vážení, dne .......... jsem ve Vašem internetovém obchodě zakoupil zboží konkrétně...................... Toto zboží neodpovídá popisu.

Vzhledem k tomu Vás v souladu s ust. § 2165 ve spojení s ust. § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,žádám o vrácení zboží zpět Zároveň Vás v souladu s ust. § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace (reklamační protokol) s uvedením data přijetí reklamace, jejího obsahu spolu s mým nárokem na vrácení peněžních prostředků na účet............................./........... a potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace

Předem děkuji za kladné vyřízení mojí žádosti.

S pozdravem .............................................. (vlastnoruční podpis)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrzuji převzetí reklamace dne ................................. podpis prodávajícího nebo jím pověřené osoby Přílohy: Kopie daňového dokladu

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím ČOI, a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů nebo je možno využít evropské platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Jako provozovatelé tohoto internetového obchodu se zavazujeme nakládat s veškerými přijatými osobními údaji v souladu se zákonem na ochranu dat, tzn., že Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám, ani dalším subjektům a budou použity pouze pro účely spojené s vnitřními potřebami a administrativou tohoto internetového obchodu.

PROVOZOVATEL E-SHOPU A ADRESA PROVOZOVNY:

pracovní doba: neomezená

Petra Klimčíková

Těšetice 40

Olomouc

78346

IČO 76553540

DIČ CZ7555235347

TEL. 774172314

email: mimimax@centrum.cz

 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
DPD do 19 KG
110,00 Kč ZDARMA
DPD do 19 KG-balík 50 kusů
110,00 Kč ZDARMA
DPD 20 - 29 KG
150,00 Kč ZDARMA
DPD 20 - 29 KG-balík 100 kusů
150,00 Kč ZDARMA
DPD 30 - 39 KG
210,00 Kč ZDARMA
DPD od 40KG do 50 KG
250,00 Kč ZDARMA
OSOBNÍ ODBĚR
po dohodě možné osobně vyzvednout na adrese provozovatele
ZDARMA ZDARMA
PPL - SLOVENSKO DO 50 KG
dopravné na Slovensko je jednotné pro všechny váhové kategorie.Více objednávek je možné sjednotit do jedné - není možné u balíků lisovaných.
350,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
BANKOVNÍM PŘEVODEM
Platba předem na náš účet.
BEZ POPLATKU
DOBÍRKOU
hotově při převzetí
30,00 Kč
HOTOVĚ PŘI PŘEVZETÍ
V případě osobního odběru.
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF